Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Απλήρωτα Δάνεια Εργαζομένων στο Παρακαταθηκών

Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων ο Δήμος Κορυδαλλού δεν έχει πληρώσει τις εισφορές των εργαζομένων για δάνεια που έχουν λάβει από το Ταμείο Παρακαθηκών εδώ και ενάμιση χρόνο. Για όσους δε γνωρίζουν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα δικαιούνται δάνεια απο το Ταμείο Παρακαταθηκών με ευνοϊκούς όρους. Οι δόσεις τους παρακρατούνται από το φορέα που απασχολούνται και αποδίδονται στο Παρακαταθηκών. Ο Δήμος Κορυδαλλού έχει παρακρατήσει όλες τις δόσεις αυτές χωρίς να τις έχει αποδώσει εδώ και 18 μήνες ή πιο απλά κάθε εργαζόμενος που έχει πάρει ένα δάνειο της τάξης των 20.000 € βρίσκεται να οφείλει περίπου 4.000€ περισσότερα απο την πραγματική οφειλή τους, αφού αυτό το ποσό δεν έχει αποδώσει ο Δήμος. Αποτέλεσμα είναι πρώτον να τοκίζεται το κεφάλαιο της οφειλής τους παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις ενώ ταυτόχρονα πλέον τους θεωροπυνται "κακοπληρωτές"και δε μπορούν να δανειοδοτηθούν είτε επό το Παρακαταθηκών είτε απο άλλο τραπεζικό φορέα.
Ας μας ενημερώσει ο Δήμος αν αληθεύει η καταγγελία, το συνολικό ύψος της οφειλής και τι σκοπό έχει να κάνει ώστε να ξεμπλοκάρουν τα δάνεια των χαμηλόμισθων εργαζομένων????