Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Νομική Υποστήριξη του Δήμου για το χαράτσι ακινήτων

Σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Κορυδαλλού με την ανάληψη της νομικής υποστήριξης από πλευράς Δήμου (σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά) των δημοτών που αδυνατούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων. Περισσότερες πληροφορίες: 210-49.90.703 και 210-49.90.705 (εργάσιμες ημέρες).

Θα παρακολουθόυμε τη συνέχεια για να σας ενημερώνουμε!